31
Яну

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка

Съобщение

 

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка с предмет ,,Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност, предназначена за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на Летище София  за срок от 1 /една/ година

Съобщение към поръчка: