27
Юли

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя машинно на ПИК – осева линия, както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка при пресичанията на Пътеките за рулиране“

Съобщение към поръчка: