21
Апр

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКА

Във връзка с публикувана обява с изх. № 91/07.02.2017 г. за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София - Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2,  Терминал 2 и ВИП А, на основание чл. 193 от ЗОП се прекратява възлагането на горепосочената поръчка.

Съобщение към поръчка: