01
Окт

Съобщение за прекратяване

Съобщение за прекратяване на възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи на обект: „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София“

Съобщение към поръчка: