28
Юни

Сключен договор

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на Терминал 1, Терминал 2, прилежащи обекти и площи“

Съобщение към поръчка: