06
Юни

Сключен договор

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за снегопочистваща техника“

Съобщение към поръчка: