29
Сеп

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 и паркинг гаража на летище София, за срок от осем месеца”

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 и паркинг гаража на летище София, за срок от осем месеца”

Съобщение към поръчка: