09
Яну

Сключен договор по обществена поръчка

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8 броя нови инвенторни климатични агрегати (тип „таванни касети“), обслужващи пътническите ръкави на Терминал 2“

Съобщение към поръчка: