04
Окт

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя машинно на ПИК – осева линия, както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка при пресичанията на Пътеките за рулиране“

Съобщение към поръчка: