22
Юни

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 и паркинг гаража на летище София, за срок от дванадесет месеца“

Съобщение към поръчка: