06
Юни

Сключен договор за обществена поръчка

Сключен договор за обществена поръчка с предмет„Закупуване на консумативи за оборудване за откриване на следи от експлозиви IONSCAN 500DT

Съобщение към поръчка: