28
Сеп

Сключен договор за обществена поръчка

Сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Строително - ремонтни работи - Правителствена ВИП - А зала, Летище София“

Договорът и приложенията към него  са публикувани и на следния адрес:

https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/736