07
Май

Сключен договор за обществена поръчка с предмет „Разработване на План за действие към Стратегическа карта за шум за Летище София“

Съобщение към поръчка: