25
Фев

Разработване на План за действие към Стратегическа карта за шум за Летище София

25/02/2020

ID – 9096631

,,Летище София“ ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че открива обществена поръчка с предмет „Разработване на План за действие към Стратегическа карта за шум за Летище София“

Срок за получаване на оферти – 09.03.2020 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 11:00 часа на 10.03.2020 г. в Заседателната зала на летище София, Терминал – 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.