23
Мар

Публикуван протокол № 1/17.03.2020 г. на комисията по обществена поръчка

ID 9096573

Публикуван протокол № 1/17.03.2020 г. на комисията по обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

Съобщение към поръчка: