27
Сеп

Публикуван договор по обществена поръчка и приложения към него

ID 9090959

Публикуван договор № 100-Д-283/20.09.2019г. и приложения към него по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на автоматизираните преградни съоръжения на КПП 3, 5, 7 и Карго, монтирани на транспортните входове на летище София“.

Съобщение към поръчка: