27
Сеп

Публикувани Протокол № 1/19.09.2018г. и Протокол № 2/25.09.2018 г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Разработване на стратегическа карта за шум за летище София”.

Публикувани Протокол № 1/19.09.2018г. и Протокол № 2/25.09.2018 г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Разработване на стратегическа карта за шум за летище София”.

Съобщение към поръчка: