15
Апр

Публикувани протокол № 1/06.04.2020 г. и протокол № 2/13.04.2020 г. на комисията по обществена поръчка

ID 9097285

Публикувани протокол № 1/06.04.2020 г. и протокол № 2/13.04.2020 г. на комисията по обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на „Летище София” ЕАД”.

 

Съобщение към поръчка: