21
Ное

Публикувани протоколи по обществена поръчка

Публикувани Протокол № 1/19.11.2018 г. и Протокол № 2/20.11.2018 г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД”.

Съобщение към поръчка: