08
Апр

ПУБЛИКУВАНИ ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ID 9097073

Публикуван протокол № 1/16.03.2020 г. и Протокол № 2/ 27.03.2020 г. на комисията за избор на изпълнител на по обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Разработване на План за действие към Стратегическа карта за шум за летище София“

Съобщение към поръчка: