08
Апр

Публикуване на договор и приложения към него

08/04/2019

Публикуван договор и приложения към него, по обществена поръчка с предмет:  „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.