06
Апр

Публикуване на договор и приложения към него

Публикуване на договор и приложения към него за обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни решетки и щори “.

Съобщение към поръчка: