18
Авг

Протокол 1 от работата на комисия

Протокол № 1/15.08.2017 от работата на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 и паркинг гаража на летище София, за срок от осем месеца” 

Съобщение към поръчка: