12
Фев

Протокол №1 за обществена поръчка

Протокол №1 за обществена поръчка с предмет „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2017 година”

 

Съобщение към поръчка: