27
Апр

Протокол № 1 за обществена поръчка с предмет „Закупуване на консумативи за оборудване за откриване на следи от експлозиви IONSCAN 500DT

Протокол № 1 за обществена поръчка с предмет „Закупуване на консумативи за оборудване за откриване на следи от експлозиви IONSCAN 500DT

Съобщение към поръчка: