31
Окт

Протокол № 1 за обществена поръчка

Протокол № 1 за обществена поръчка с предмет „Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност, предназначена за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на Летище София  за срок от 1 /една/ година”

 

Съобщение към поръчка: