08
Май

Протокол от работата на комисия

Протокол от работата на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на Терминал 1 и 2 и склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2 на БВТ и ВИП А, за срок от 12 (дванадесет) месеца

Съобщение към поръчка: