12
Яну

Протокол от работата на комисия

Протокол от работата на комисията относно обществена поръчка с предмет:

„Доставка на резервни части и консумативи за снегопочистваща техника,

 

Съобщение към поръчка: