18
Дек

Протокол от работата на комисия

Протокол от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет:

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2018 г. , Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2018 г.  и Застраховка  “Автокаско” на  моторни превозни средства, собственост на “Летище София” ЕАД, както и на такива, собственост на ГД “ГВА” и ползвани от “Летище София” ЕАД за срок от една година.

 

Съобщение към поръчка: