31
Май

Протокол от работата на комисия

Протоколи (4 бр.) от работата на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на Терминал 1, Терминал 2, прилежащи обекти и площи“.

Съобщение към поръчка: