23
Мар

Протоколи 1, 2 и 3 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет: Задължителна застраховка "трудова злополука" на работниците и служителите на „Летище София” ЕАД.

Протоколи 1, 2 и 3 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет: Задължителна застраховка "трудова злополука" на работниците  и  служителите на „Летище София” ЕАД.    

Съобщение към поръчка: