12
Яну

Протоколи 1 и 2 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет: Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери

Протоколи 1 и 2 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет: Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП -А, чрез събиране на оферти с обява

Съобщение към поръчка: