14
Ное

Протоколи №1 и №2 от работата на комисия по обществена поръчка.

Публикувани Протокол №1/16.10.2017г. и Протокол № 2/24.10.2017г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

Съобщение към поръчка: