27
Авг

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

Протокол № 1/17.08.2018г. и Протокол № 2/23.08.2018 г. от работата на комисията относно избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя машинно на ПИК

– осева линия, както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка при пресичанията на Пътеките за рулиране“.

Съобщение към поръчка: