12
Юни

Протоколи от работата на комисия

Протокол №1/25.04.2018г., Протокол № 2/04.05.2018г. и Протокол № 3/04.06.2018г. от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет:

“Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца“.

Съобщение към поръчка: