27
Яну

Протоколи от работата на комисия по обществена поръчка

Протоколи от работата на комисия по обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни решетки и щори “

Съобщение към поръчка: