17
Май

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Протоколи от работата на комисията относно избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 и паркинг гаража на летище София, за срок от дванадесет месеца“

Съобщение към поръчка: