12
Дек

Протоколи от работата на комисията

Протокол № 1/13.11.2017г., Протокол № 2/16.11.2017 г. и  Протокол № 3/06.12.2017 г.  от работата на комисията по обществена поръчка с предмет:

„Доставка на активно мрежово оборудване“

Съобщение към поръчка: