26
Юни

Протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на автоматизираните преградни съоръжения на КПП 3, 5, 7 и Карго на летище София”.

Публикувани Протокол № 1/12.06.2018г. и Протокол № 2/15.06.2018 г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на автоматизираните преградни съоръжения на КПП 3, 5, 7 и Карго на летище София”.

Съобщение към поръчка: