30
Авг

Протоколи от работата на комисия

Протоколи от работата на комисия

Протокол № 1 и  Протокол № 2 от работата на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет:

 „Строително-ремонтни работи - Правителствена ВИП-А зала, Летище София“

Протоколите от работата на комисията  са публикувани и на следния адрес:

https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/736

Съобщение към поръчка: