13
Окт

претапициране и реновиране на мебели на лс

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Претапициране на мека мебел за вип А на летище София, и реновиране и претапициране на мебели за вип Б на летище София, чрез събиране на оферти с обява.  

Срок за получаване на оферти – 24.10.2017 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 25.10.2017 г., 14.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.