02
Мар

Писмени разяснения

Писмени разяснения, съгласно чл.189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет Задължителна застраховка ,,трудова злополука” на работниците  и  служителите на „Летище София” ЕАД.

Съобщение към поръчка: