29
Ное

Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на Терминал 1, Терминал 2, прилежащи обекти и площи

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че на основание чл. 187 от ЗОП открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на „Летище София” ЕАД- Терминал 1,  Терминал 2,  прилежащи   обекти  и  площи ”.

 

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 06.12.2016 г. (вторник)

Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 07.12.2016 г. (сряда) в Заседателната зала на отдел „Обществени поръчки“ на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”.