16
Окт

каско-гражданска-злополука-лица-2020

Съобщение

Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че открива обществена поръчка (Събиране на оферти с обява) с предмет: „Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2020 г., Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2020 г.  и Застраховка  “Автокаско” на  моторни превозни средства (МПС).

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 31.10.2019 г.

Отваряне на офертите: от 15.30 часа на 01.11.2019 г.