02
Ное

Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София

Съобщение

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“, чрез събиране на оферти с обява.  

 

Срок за получаване на оферти – 22.11.2018 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти – 23.11.2018 г., 14.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.