11
Дек

Изпълнение на СМИР за увеличаване площта за проверка на пътниците и техния ръчен багаж на Терминал 2

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи за увеличаване площта за проверка на пътниците и техния ръчен багаж, ниво +5,25, Терминал 2, летище София”, чрез събиране на оферти с обява.

Срок за получаване на оферти – 04.01.2018 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 05.01.2018 г., 14.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.