20
Фев

застраховка-трудова-злополука-2020

20/02/2020

"Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че открива обществена поръчка (Събиране на оферти с обява) с предмет: Задължителна застраховка за риска ,,Трудова злополука” на работниците  и  служителите на „Летище София” ЕАД.

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 02.03.2020 г.

Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 04.03.2020 г.