04
Апр

Закупуване на консумативи за оборудване за откриване на следи от експлозиви IONSCAN 500DT

,,Летище София“ ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Закупуване на консумативи за оборудване за откриване на следи от експлозиви IONSCAN 500DT” чрез събиране на оферти с обява.

Срок за подаване на оферти – 16.04.2018 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 17.04.2018 г. в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж - 2.