07
Фев

Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE

"Летище София" ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE", чрез събиране на оферти с обява.

Срок за подаване на оферти – 15.02.2019г. /17:00 часа/

Отваряне на офертите – от 11:00 часа на 18.02.2019г. в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.