05
Мар

До всички заинтересовани лица

05/03/2019

 

Разяснение към обществена поръчка с предмет Задължителна застраховка ,,трудова злополука” на работниците  и  служителите на „Летище София” ЕАД.

Съобщение към поръчка: